Önemli
 

Präteritum Konu anlatımı

Das Präteritum

Präteritum  için bazı kaynaklarda “Imperfekt”  kelimesi kullanılmaktadır.  Bir Almanca fiilin İnfinitiv, Präteritum, ve perfekt hali olarak 3 e ayrıldığında biz buna fiilin 2. Hali de diyebiliriz. Almanca kurallı ve kuralsız fiiller olduğu için bir Almanca fiilin Präteritum hali için genel bir kural oluşturmak doğru olmaz fakat

Kurallı fiillerde “Präteritum” şekli kök sonuna “-te” getirilerek yapılır.

Örneğin kurallı bir fiil olan sagen fiilinin kökü sag Präteritum hali sagte olur :  ich sag-te, du sag-te-st, er sag-te,  wir sag-te-n ihr sag-te-t sie sag-te-n

Kuralsız fiillerin “Präteritum” şekillerinde genelde kök seslisi değişir.  1. ve 3. tekil şahıs şekilleri eksiz kalırlar:

Kuralsız fiillere örnek olarak kommen fiilini inceleyelim. Kommen fiilinin kökü komm olmasına rağmen kuralsız fiil olduğu için Präteritum hali kommte olmaz tamamen değişir ve kam şeklinde olur.

ich kam, du kam-st, er kam, wir kam-en, ihr kam-t, sie kam-en

“Präteritum” geçmiş bir olayı, yani geçmişte yaşanmış olmuş bir olayı anlatır. Özellikle yazı dilinde karşımıza çıkar.

Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter. – Bir zamanlar üç kızı olan bir kral vardı.

Der Präsident besuchte auf seiner Afrikareise vier Staaten, – Başkan, Afrika yolculuğu boyunca dört devleti ziyaret etti.

Konuşma dilinde,  “Präteritum” yerine “Perfekt” kullanılır.

Er ging unruhig im Zimmer auf und ab.O, odada huzursuz huzursuz bir aşağı bir yukarı dolanıyordu.

Warum kamen sie denn nicht? – Neden gelmediler ki?

Was sollte er jetzt b’oss tun? – O şimdi ne yapabilirdi ki/ne yapmalıydıki?

Sollte er die Polizei anrufen, oder war es besser noch zu warten? – Polise mi haber vermeliydi, yoksa biraz beklemek daha mı iyiydi?

Er dachte: Warum kommen sie denn nicht? Was soll ich jetzt bloss tun? – O, neden gelmediler? Şimdi ben ne yapacağım, diye düşünüyordu.)

Bu yazı 408 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin Çevirisi Yaptır Almandili ailesi merhaba… Bugün

0 122 16 Kasım 2017
Almanca saat kaç

Almanca saat kaç...

9 Eylül 2017
Almanca Dersleri Almanca Sınavlar Almanca Türkçe Çeviri Almanca Kelime Öğrenme