Önemli
 

Heinrich Heine

Paylaş
 

13 Aralık 1797’de Almanya’nın Düsseldorf kentinde dünyaya gelen Heinrich Heine, Yahudi kökenli bir aileden gelmektedir. 19. yüzyılın en ünlü şairleri arasında yer alan Heine’in babası işlerinde birçok kez başarısızlık yaşamış bir tüccardır. Babasının iflas etmesinin ardından Heine, çok ünlü ve başarılı bir banker olan Hamburg’daki amcasının yanına gönderilmiştir. Burada zamanla amcasının işini öğrenen Heine’e amcası 1816’da bir manifaturacı açmışsa da kısa süre içinde ticarete yatkın olmadığını anlamıştır. Amcasının kızına aşık olmuş, ancak bu aşkı karşılık görmemiştir. Bu aşk onun duygusal ve içli şiirler yazmaya başlamasına neden olmuştur. Göttingen, Bonn ve Humboldt üniversitelerinde hukuk okumaya başlamış olsa da hukuktan çok felsefe ve edebiyatla ilgilenmiştir.

Berlin’de Rhein Westfalia gazetesine yazmış olduğu “Berlin Mektupları” ile 1822’nin Sonbaharında yapmış olduğu Polonya yolculuğunu anlattığı “Polonya Üzerine” adlı yazı dizileri, Heinrich Heine‘in ilk gazete yazarlığı deneyimleridir. 1823 yılında Lüneburg’da bulunan ailesinin yanına giden yazar, 1824 Sonbaharında Harz bölgesini ve Thüringen’i yürüyerek geçtikten sonra Weimar’a gelir. Burada yazar Goethe‘yi ziyaret etmiştir.

 

1825 yılında Göttingen Üniversitesinde Hukuk Fakültesini bitiren Heine, aynı yıl içerisinde Heiligenstadt’ta bulunan Protestan mezhebine girip Hıristiyan olmuştur. Heine’in böyle büyük bir adım atmasının sebebi ise bu Alman devletinde hür bir birey olmayı istemesiydi. Bu seçimi yapmamış olsaydı o zamanlar tüm Yahudilere yapıldığı gibi kendisinin de haklarında kısıtlamalar olacaktı. O dönemde sadece Hıristiyanların bir iş yapmasına ve devlet dairelerinde çalışmasına izin veriliyordu. Hatta Yahudilerin bir üniversitede profesör olması da yasaktır. Heine’in en büyük tutukuları arasında olan bu durum yüzünden dinini değiştiren Heine için bu değişiklik “Avrupa kültürüne giriş bileti” olarak değerlendirilmektedir. Din değişikliğinden sonra Lüneburg ve Hamburg’da yaşamıştır. Seyahat Tabloları (Reisebil der) adlı Hazrz gezisini anlatmış olduğu gitabını da burada yayınlamıştır. 1827’de Münih’e giden yazar, iki yıl boyunca siyasal bir derginin yazı işleri yönetmenliğini yapmıştır.

Tarih 1831’i gösterdiği zaman Almanya’dan ayrılan ve Paris’e yerleşen Heine, hayatının kalan kısmını Paris’te geçirmiştir. Acak sadece bir kez olmak üzere 1843’te Almanya’ya bir ziyaret için gitmiştir. Paris’e yerleşen Heinrich Heine, Augsburg’da çıkmakta olan Allge meirıe Zeitung’un Paris muhabirliğini yapmıştır. Burada muhabirlik yaptığı dönem boyunca Fransızlar ile Almanlar arasında oluşan güvensizliği yok etmeyi ve her iki ulusun birbirini daha iyi tanımasını sağlamayı istemiştir. Kısa sürede Fransız edebiyat çevresinde tanınan yazar, Victor Hugo, Alezander Dumas ve Balzac gibi yazarlarla tanışmıştır. Paris’te ütopist sosyalistlerle arkadaşlıklar kurmuş olan Heine, sınıf ayrımı olmayan, eşit toplum telkinlerinde bulunan Count Saint Simon’un yolundan giden insanlarla tanışarak onlarla arkadaşlıklar kurmuştur. 1835 yılında Alman Parlamentosu tarafından alınmış olan bir karar doğrultusunda yazılarının kendi ülkesinde yasaklanması gibi bir sorunla karşılaşmıştır. 1837 yılında gözlerinden rahatsızlanan yazarın 1848 yılında da omurilik veremine yakalandığı görülmektedir. Bu hastalık onu yavaş yavaş ölüme götürürken yatalak da olmasına neden olmuştur. Son yıllarını acılar içerisinde geçirmiş olan Heine, 17 Şubat 1856’da öldüğü zaman Paris’te bulunan Mont Martre Mezarlığına gömülmüştür.

Heinrich Heine‘in yaşamış olduğu döneme bakacak olduğumuz zaman Avrupa’da hem düşünce hem de siyasat ve iktisat alanlarında bir geçiş dönemi olduğunu görüyoruz. Kendisi de bu konuyla ilgili olarak kendisini Goethe’nin doğumundan başlayıp ölümüne kadar geçen dönemin bir mirasçısı olarak gördüğünü söylemiştir. Yazar, geçmiş olan dönemin edebiyatı ve felsefesi ile hesaplamayı deneyerek bu konuyla ilgili oalrak yazmış olduğu yazıları bir araya topladıktan sonra daha da geniş bir hale getirerek Romantik Okul (Romantische Schule) adı altında yayınlamıştır. Ancak yazarın sadece geçmişi eleştirmekle kalmadığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda günün gerçeklerine ayak uydurmuştur. Her ne kadar önceleri birkaç oyun denemesi yazmış olsa da yazarın bu konuda pek başarılı olduğu söylenemez. Yazarın gerçek ününe ise şiirleri ve kolay anlaşılır olan, açık bir dil kullanılmış ve ilgi çekici güncel konulardan bahsedilen düzyazıları sayesinde ulaştığı görülmektedir. Bu yazılarda kullanmış olduğu üslupla çağdaş gazete yazarlığının temelini de atmış sayılmaktadır.

Yazarın, Şarkılar Kitabı (Buch der Lieder) adlı gençlik şiirlerini toplamış olduğu yapıtına baktığımız zaman daha çok kişisel bunalımları ve heyecanlarından bahsettiği görülmektedir. Bu kitabın ilk üç bölümüne baktığımız zaman Gençlik Acıları (Junge Leiden), Lirik İntermezzo (Lyrisches In-termezzo) ve Dönüş (Die Heimkehr) adlarını taşıyan bu bölümlerde Heinrich Heine‘nin amcasının kızı Amelie’ye olan umursuz aşkını işlediği görülüyor. Hatta kitabın bu bölümlerinde Belsazar, Topçu Erleri, Şarkıların Kanadında ve Bilmem ki Neye Yormalı Lorelei adlı çok tanına ve sevilen aşk şiirleri de bulunmaktadır. Yazarın masallarla ve halk şiirleri ile donatılmış olan pek çok şiirinin Almanya’da halk türküsü haline gelip bugün bile ağızdan ağıza söylenmeye devam etmektedir. Hatta bunların birçoğunun Schumann ve Brahms tarafından bestelendiği de görülmektedir.

Daha sonra yazmış olduğu şiirlerini de bazı zamanlarda yayımlamış olan Heinrich Heine, bunlar arasındaki Yeni Şiirler yapıtında siyasal görüşlere yer vermiştir. Siyasal görüşlerine yer verdiği şiirlerinden biri de Silezyalı Dokumacılar adlı şiiri G. Hauptmann’ın 1892’deki dokumacılar adlı oyununa konu olmuştur. Heine’in daha önce bir kısmını Paris’te çıkmakta olan Vormarz dergisinde yayınlamış olduğu Günün Şiirleri adlı yapıtı ise Karl Marx etkisinde kaldığı en sert siyasal eleştirileri içermektedir. Bu eleştirilerin bazılarının sansür sebebiyle kitaptan çıkarıldığını ve bunların ancak Heine’in ölümünden sonra Almanya’da yayımlandığını görebiliyoruz. Bu eserde eleştirileri ile beraber memleketine duymuş olduğu hasreti de dile getirmekte olan Heine, “Almanya. Bir Kış Masalı” adlı manzum destanında da sert eleştiriler yapmıştır. Bu yapıtın da bazı bölümleri Almanya’da sansürlenmiş olsa da Paris’te Vormarz dergisinde tamamının yayımlandığı görülmüştür. Ayrıca Heine’in üç bölümlük şiir kitabı olan Romanzero adlı eseri ise hayatının son yıllarında ölüm bekleyişi içerisinde yazmış olduğu karamsar şiirlerini barındırmaktadır.

Düz yazı alanındaki eserlerine baktığımız zaman bu alandaki ustalığını yapmış olduğu gezileri kaleme aldığı Seyahat Tabloları adlı eserinde ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Bu anılarda Harz bölgesinde yaya olarak yapmış olduğu 4 haftalık geziyi de anlatmış olan yazar, bu anılarda doğa betimlemeleri ile birlikte kişisel izlenimlerini, düşüncelerini, toplumsal ve siyasal görüşlerini de belirtmiştir. Yazarın siyasal görüşlerine Paris’te yazdığı gazete yazılarında da yer verdiği görülmektedir. Heinrich Heine, hayatı boyunca düşünceleri ve yapıtlarında özgürlük, barış ve eşitlik gibi konuları savunmuş, baskı yönetimlerine karşı yapılacak olan devrimleri de doğru bulduğunu överek anlatmıştır. Bunu yaparken sanatçı titizliğinden ödün vermeyen Heine, şiirlerinin estetik yönüne ağırlık vermekten de hiç vazgeçmemiştir. Yaşadığı süre boyunca ve hatta ölümünden sonra bile Almanya içerisinde hep aşırı bir şekilde değerlendirilmiş olan Heine’in ya aşırı derecede övüldüğü ya da aşırı derecede yerildiği görülmüştür. Pek çok şiiri bestelenen Heine’in kitaplarından biri de Naziler tarafından yakılan Heine bu konuyla ilgili olarak “Eğer bir yerde kitapları yakıyorlarsa, orada eninde sonunda insanları da yakacaklardır” sözünü söylemiştir. Nitekim, ilerleyen yıllarda bu sözünün doğruluğu ispatlanmıştır.

Bu yazı 1968 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin Çevirisi Yaptır Almandili ailesi merhaba… Bugün

0 121 16 Kasım 2017
Almanca saat kaç

Almanca saat kaç...

9 Eylül 2017
Almanca Dersleri Almanca Sınavlar Almanca Türkçe Çeviri Almanca Kelime Öğrenme