Önemli
 

Almanca Zamirler Konu Anlatımı

Almanca Zamirler ve Kullanım Şekilleri

Almanca zamirler, yerine geçtikleri isimlerin cinsiyet ve sayılarına göre (tekil veya çoğul) değişir.

Örneğin:

Der Tisch ist zu klein. > Er ist zu klein. Masa çok küçük. O çok küçük.
Die Tür ist auf. > Sie ist auf. Kapı açık. O açık.
Das Fenster ist zu. > Es ist zu. Pencere kapalı. O kapalı.
Die Fenster sind zu. > Sie sind zu. Camlar kapalı. O kapalı.

Bununla birlikte, zamirin durumu cümledeki rolüne bağlıdır:

Der Wagen ist sehr teuer, und ich kaufe den Wagen nicht, aber der Wagen ist schön.

Araba çok pahalı. ve ben arabayı alamıyorum, ama araba çok güzel.

Bu Almanca örnek cümle içindeki der Wagen kelimesini zamirle ifade edersek cümle bu şekilde olur:

Der Wagen ist sehr teuer, und ich kaufe ihn nicht, aber er ist schön.

Araba çok pahalı. ve ben onu alamıyorum, ama o çok güzel.

“Der Wagen” ikinci cümlede “ihn” oldu (kaufen fiili bir şeyi satın almak yani ismin i halinde (Akkusativ) olduğu için er zamiri ihn oldu) Üçüncü cümlede der Wagen der artikelinden dolayı (cinsiyet) cümlede “er” olarak kullanıldı.
der = er
das = es
die = sie

Şahıs zamirleri aşağıda belirtilmiştir. Almanca Türkçe’ den 3. tekil zamirde yapı olarak farklılık gösterir. Bunun dışında Almanca’ da resmi veya nezaketen kullandığımız “sie” zamiri vardır. Bu aslında bir farklılık değildir Türkçe’ de de tanımadığımız kişilere hitap şeklimiz “siz” şeklinde olur. Bu zamir Alman dilinde özellikle belirtilmiştir.

Almanca Zamir yapısı

Almanca Türkçe
Singular Tekil
ich Ben
du sen
er o
sie
es
Plural Çoğul
wir biz
ihr siz
sie onlar
Sie Siz *Tekil resmi ifade zamiri

Almanca zamirlerin tümü cümle içinde ismin -i (Akkusativ) ve -e hali (Dativ) olarak değişiklik gösterir. Bu değişiklik fiilden veya Präpositionen dan kaynaklanabilir. Aşağıdaki tabloda Almanca zamirlerin tekil ve çoğul hallerini ve ismin hallerine göre değişimlerini görebilirsiniz.

Almanca Possesiv Pronomen

Singular  Plural
Nominativ Akkusativ  Dativ Nominativ Akkusativ  Dativ
ich mich mir wir uns uns
du dich dir ihr euch euch
er ihn ihm sie sie ihnen
sie sie ihr sie sie ihnen
es es ihm sie sie ihnen
Sie Sie Ihnen Sie Sie Ihnen

Almanca zamirlerin genetiv şekillerinin tek başlarına kullanımı çok sık görülmez.

(meiner, deiner, seiner, ihrer, seiner, Ihrer; unser, euer, ihrer, ihrer, ihrer, Ihrer)

Wir gedenken ihrer. Onları anıyoruz.
Ich bin mir deiner sicher. Ben senden eminim.

(meinetwegen, deinetwegen, seinetwegen, ihretwegen, ihretwegen, Ihretwegen; unsertwegen, euretwegen, ihretwegen, ihretwegen, ihretwegen, Ihretwegen) gibi Almanca zamirler karşımıza çıkabilir. Almanca Zamirlerin sonuna eklenen “wegen” zamire -den dolayı anlamı katar.

Sie musste meinetwegen warten. Benden dolayı (Benim yüzümden) beklemek zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

 

Das ist mein neuer Wagen. Bu benim yeni arabam. Nominativ
Haben Sie meinen neuen Wagen gesehen? Yeni arabamı gördün mü? Akkusativ
Wir sind mit meinem neuen Wagen gefahren. Yeni arabamla gittik. Dativ

Bununla birlikte, cümle yüklemle başlayan soru cümlesiyse cevap cümlesinde, Possessiv Pronomen  tek başına kullanılabilir.

Örneğin:

mein  cevap cümlesinde şu şekilde tek başına söylenebilir.

meiner (der artikelli/erkek cinsiyetMaskulin Nominativ)

meins (das artikelli/nötr cinsiyet Neutral Nominativ ve Akkusativ)

meine (die artikelli/dişil cinsiyet Feminin Nominativ ve Akkusativ)

Ist das dein Wagen? Ja, das ist meiner. Bu senin araban mı? Evet, bu benim.
Ist das deine Diskette? Ja, das ist meine. Bu senin disketin mi? Evet, bu benim.
Ist das dein Buch? Ja, das ist meins. Bu senin kitabın mı? Evet, bu benim.
Hast du mein Buch gesehen? Nein, ich habe deins nicht gesehen. Kitabımı gördün mü? Hayır, seninkini görmedim.

Possesiv Pronomen soru cümlesinde bir Präposition ‘dan veya fiilden dolayı dativ veya Akkusativ ise bu durum cevap cümlesinde de değişmez.

Hast du meinen Wagen gesehen? Nein, ich habe deinen nicht gesehen.
Arabamı gördün mü? Hayır, seninkini görmedim.
Hast du meine Diskette gesehen? Nein, ich habe deine nicht gesehen.
Disketimi gördün mü? Hayır, seninkini görmedim.
Fahren wir mit deinem Wagen? Ja, mit meinem.
Senin arabanla mı gidiyoruz? Evet, benimkiyle.
Kann ich mit deiner Diskette arbeiten? Nein, nicht mit meiner.
Disketinizle çalışabilir miyim? Hayır, benimkiyle olmaz.

Almanca soru zamiri olarak İki zamir karşımıza çıkar: wer kim ve welcher hangi

Almanca wer soru zamiri

Almanca wer soru zamiri Nominativ haldedir. İsmin hallerine göre değişiklik gösterebilir

Nominativ: wer (kim)
Akkusativ: wen (kimi)
Dativ: wem (kime)
Genetiv: wessen (kimin)

Wer ist das? Bu kim?

Wen suchst du? Kimi arıyorsun?

Mit wem hast du gesprochen? Kiminle konuşuyorsun?

Almanca wessen cümlede genetiv bir tamlama oluşturur ve kimin anlamı katar. Wessen soru zamiri ile sorulan sorular wer soru zamiri ile de kurulabilir.

Wessen Schuld ist das? >> Wer ist schuld? Kimin suçu bu? > Kim suçlu?
Wessen Auto ist das? >> Wem gehört das Auto? Kimin arabası bu? > Arabanın sahibi kimdir?

Almanca Welcher soru zamiri

Bu soru zamirinin Genitiv kullanım şekli yoktur.

Nominativ: welcher (hangi)
Akkusativ: welchen (hangisini)
Dativ: welchem (hangisine)

Welcher Politiker ist das? Bu hangi siyasetçidir?
An welchem Computer arbeitest du? Hangi bilgisayar üzerinde çalışıyorsun?

Almanca Zamir olarak kullanılan diğer şekiller:

dieser, diese, dieses bazen er, sie, es yerine kullanılır.

Dann hat mein Vater angerufen. Und dieser sagte, . . . Sonra babam aradı. Ve o dedi ki, …

der, die, das, özellikle konuşma dilinde şahıs zamirlerinin yerine kullanılır.

Die wohnt drüben. O orada yaşıyor.
Den kenne ich schon lange. Ben onu uzun zamandır tanıyorum.
Das wissen wir schon. Bunu zaten biliyoruz.
Ich bin mir dessen bewusst. Bunun farkındayım.
Mit dem kann ich gehen. Onunla gidebilirim.

“man” belirsiz bir şahsın yerine, genel olarak insanların yerine kullanılır.

Man versteht das schon. İnsanlar bunu zaten anlar.

jemand ‘birisi’ ve niemand ‘hiç kimse aşağıdaki şekillerde zamir olarak karşımıza çıkar.

Nominativ: jemand (birisi) niemand (hiç kimse)
Akkusativ: jemanden (birisini) niemanden (hiç kimseyi)
Dativ: jemandem (birisine) niemandem (hiç kimseye)
Genetiv: jemandes (birisinin) niemandes (hiç kimsenin)

Almanca konuşma dilinde jemand ve niemand Akkusativ ve Dativ de aynı şekilde kullanılır.

Ich suche niemanden. Kimseyi aramıyorum. Konuşma dilinde Ich suche niemand. şeklinde söylenebilir.
Sie spricht gerade mit jemandem am Telefon. O telefonda biriyle konuşuyor.
Konuşma dilinde Sie spricht gerade mit jemand am Telefon. Şeklinde kullanılabilir.

 

 

Bu yazı 608 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin Çevirisi Yaptır Almandili ailesi merhaba… Bugün

0 121 16 Kasım 2017
Almanca saat kaç

Almanca saat kaç...

9 Eylül 2017
Almanca Dersleri Almanca Sınavlar Almanca Türkçe Çeviri Almanca Kelime Öğrenme