Önemli
 

Almanca Yan Cümle

Almanca yan cümle ana cümlede anlatılmak istenen olayı daha anlamlı ve açıklayıcı olması için kullanılan cümlelerdir.

Ich habe mich geärgert, weil du so spät gekommen bist. Çok geç geldiğin için sinirlendim.

“weil du so spät gekommen bist” yan cümledir ve ana cümle olmadan tek başına açıklayıcı bir cümle değildir.

Almanca yan cümle, ana cümleden virgülle ayrılır ve yan cümlenin özneye göre çekimlenmiş olan fiili her zaman yan cümlenin sonunda olur.

Wir wussten nicht, dass er die Arbeit gemacht hatte. İşi yapmış olduğunu bilmiyorduk.

Yaygın olarak kullanılan Almanca yan cümle bağlaçları şunlardır;

als iken
als ob Sanki
bevor önce
bis e kadar
da çünkü
damit böylece
nachdem (-den) sonra
ob olup olmadığını, aceba
obgleich/obwohl Her ne kadar
ohne dass/ohne . . . zu Olmadan / olmaksızın
sobald olur olmaz (yap)-ar (yap)-maz
so dass Öyle ki
seit/seitdem den beri / beri
solange dığı sürece
um . . . zu (-mek)( -mak) için
während iken, oysa ki
weil çünkü, (-dığı için)
wenn eğer

Almanca yan cümle her zaman esas cümleden sonra gelecek diye bir kural yoktur. Bazen esas cümle yan cümleden sonra gelir bu durumda esas cümlenin fiili başa gelir. Yan cümle ve esas cümle virgülle birbirinden ayrılır.

Örneğin;

Weil es heute regnet, dürfen wir nicht draußen spielen.
Bugün yağmur yağıyor çünkü dışarıda oynayamayız.

Da wir nun mitten in einer Großstadt wohnen, gehen wir selten wandern.
Artık büyük bir şehrin ortasında yaşadığımız için, nadiren yürüyüşe çıkıyoruz.

Wenn er mir morgen das Geld gibt, kann ich ein Auto kaufen.
Bana yarın parayı verirse, bir araba satın alabilirim.

Yan cümle ve esas cümleden oluşan bir cümle iki ayrı cümle olarak söylenebilir.

Örneğin;

Ich glaube, dass er gestern krank war. Dün hasta olduğunu sanıyorum. (Sanıyorum ki o dün hastaydı.)

Ich glaube, er war gestern krank. Sanıyorum, o dün hastaydı.

Almanca yan cümle kurulumunda çekimli fiilin sonda olması genel bir kuraldır. Bu kural eğer yan cümle içinde bir kıyaslama varsa değişebilir. Fiilden sonra kıyaslanan gelir. (als veya wie fiilden sonra gelir)

Örneğin;

Komperativ Kıyaslama: Du weißt, dass er schneller läuft als ich. Benden daha hızlı koştuğunu biliyorsun.

Komperativ Kıyaslama: Der Lehrer sagte, dass ich so fleißig war wie Ali. Öğretmen, Ali kadar çalışkan olduğumu söyledi.

Almanca Yan Cümle Örnekleri

Die Gäste waren schon alle da, als der Fotograf kam.
Konuklar fotoğrafçı geldiğinde oradaydı.
Elke will ein Auto kaufen, obwohl er kein Geld hatte.
Elke bir araba satın almak istiyor, ancak parası yok.
Ich warte hier, bis ich mit meiner Tochter gesprochen habe.
Kızımla konuşana kadar burada bekliyorum.

(wann, wo, wie) gibi Almanca zarflar ve (wer, wessen) gibi Almanca soru zamirleri ile benzer yapıda yan cümleler karşımıza çıkabilir.

Örneğin;

Wir fragten ihn, wie lange er bleiben möchte. Ona ne kadar kalacağını sorduk.

Meine Mutter möchte wissen, wer am Wochenende dorthin fährt.

Annem hafta sonu kimin orada olacağını bilmek istiyor.

Bitte sagen Sie mir, welche Kollegen diesen Kurs schon besucht haben.

Lütfen hangi meslektaşlarınızın bu kursa katıldığını bana söyleyin.

Bu yazı 366 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin Çevirisi Yaptır Almandili ailesi merhaba… Bugün

0 121 16 Kasım 2017
Almanca saat kaç

Almanca saat kaç...

9 Eylül 2017
Almanca Dersleri Almanca Sınavlar Almanca Türkçe Çeviri Almanca Kelime Öğrenme