Önemli
 

Almanca Fiiller

Almanca Fiiller

Almanca Modal fiiller

Almanca Yardımcı Fiiller

Almanca Tam Fiiller

Modalverben, Hilfsverben und Vollverben

Bilindiği gibi fiil, bir iş bir oluş bildiren kelimelerdir bu yüzden fiilin Almanca karşılığı bazı kaynaklarda Tunwort veya Zeitwort şeklinde de karşımıza çıkabilir.

Zum Beispiel:

Türkçe karşılığı okumak olan lesen

Getirmek götürmek anlamına gelen bringen

Bükmek, eğmek anlamına gelen biegen fiili gibi

Fakat fiillerin hepsi bir eylem bildirmeyebilir.

Örneğin sich ereignen ve sein fiili bir eylem bildirmez.

sich ereignen meydana gelmek

sein olmak

Fiiller zaman bildirdiği için Zeitwort kelimesi ile karşılaşabiliriz demiştik. Şimdi Almanca fiilleri zamanlara göre inceleyelim.

Almanca da altı zamandan bahsedeceğim.

Bunlar;

Präsens Gegenwart

Präteritum Vergangenheit

Perfekt Vollendete Gegenwart

Plusquamperfekt vollendete Vergangenheit

Futur 1 Zukunft

Futur 2 vollendete Zukunft

Präsens şimdiki zaman, Prateritum, Perfekt ve Plusquamperfekt geçmiş zamandır

Präteritum cümleler mazi söz konusu olduğunda

Perfekt cümleler şimdiki zamanda olmuş ve bitmiş bir olay anlatılmak istendiğinde

Plusquamperfekt cümleler ise geçmiş zamanda olan ve biten olayları anlatmak için kullanılan zamanlardır. Biz buna mişli geçmiş zaman diyebiliriz.

Futur 1 ve Futur 2 de ise gelecek zaman cümleleri kurarız. İkisi arasındaki fark Futur 1 cümlede bahsettiğimiz olay gelecek zamanda gerçekleşecek bir olaydır. Ne zaman olacak belli değil günün birinde yapacağım anlamında.

Futur 2 ise gelecek zamanda bir olayın olup biteceğini anlatan cümleler kurarız.

Şimdi berichten fiili ile Almanca zamanlarda cümle kuralım.

Präsens: Ich berichte (Ben bildiriyorum.)

Präteritum: Ich berichtete (Ben bildirdim.)

Perfekt: Ich habe berichtet. (Ben bildirdim.)

Plusquamperfekt: Ich hatte berichtet. (Ben bildirmiştim.)

Futur 1: Ich werde berichten. (Ben bildireceğim.)

Futur 2: Ich werde berichtet haben. (Ben bildirmiş olacağım.)

Fiilin Mastarı berichten

Şahıs zamirlerine göre çekimi

SINGULAR

Ich berichte    -e

Du berichtest  -est

Er,sie,es berichtet   -et

Sie berichten -en

PLURAL

Wir berichten  -en

Ihr berichtet  -et

Sie berichten   -en

Bu fiilin aldığı eklere bakarsak du, er, sie, es ve 2. Tekil zamanımızda fazladan –e harfini görüyoruz. Burada olduğu gibi bazı fiillerin çekimlerinde telaffuzunun kolay olması amacıyla bu şekilde kaynaştırma harfi kullanılır.

Ekbir bilgi olarak;

Almanca fiillerin hepsi kök+en şeklindedir. Sonundaki –en ekini kaldırdığımız zaman geriye fiilin kökü kalır.

Bunlardan başka fiilin Imperativ şekli du 2. Tekil şahsa göre berichte! Şeklindedir. Yine burada sondaki gördüğünüz –e harfi her fiilde karşımıza çıkmaz. Yazı dilinde imperativ sonuna bir ünlem işareti konulur. Almanca fiillerin sonundaki –en eki atılınca kalan kök aynı zamanda emir kipidir.

Fiilin bir diğer formu ise Türkçe karşılığı ortaç yani sıfatfiil şeklidir.

Şimdiki zaman ortacı Partizip 1 ve geçmiş zaman ortacı Partizip 2 olarak iki şekil sıfatfiil yapılır.

Partizip 1 yaparken fiilin mastar halinde sonuna –d takısı eklenir berichtend şeklinde olur ve sıfat olarak kullanılır. Türkçe karşılığı bildiren dir.

Partizip 2 ise fiilin perfekt zaman çekimini kullanırız.

Berichtet bildirmiş olan anlamındadır.

Almanca fiilleri esas fiil, yardımcı fiil, modal fiil, dönüşümlü fiiller şeklinde gruplandırabiliriz.

Vollverben Tam Fiiller

Cümle içerisinde tam anlam taşıyan fiillerdir.

Erhan isst ein Brot. (essen) Erhan bir ekmek yiyor.

Wir gehen ins Kino. Biz sinemaya gidiyoruz. Gibi

  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Almanca Dersleri Almanca Sınavlar Almanca Türkçe Çeviri Almanca Kelime Öğrenme