Önemli
 

Almanca Fiiller Detaylı Anlatım

Almanca Fiiller
Çekimli fiil, mastar ve sıfat fiil

Almanca fiilin mastar (infinitiv) biçimi, sözlüklerde görülen şekildedir.

Almanca fiiller örneklerde görüldüğü gibi her zaman –en eki ile biter ve bu ekin Türkçe ‘de karşılığı –mek- mak tır.

Zum Beispiel:  arbeiten  > çalışmak anlamına gelir sagen söylemek anlamına gelir.

Almanca fiiller, en çok geçmiş zaman ifadelerinde değişikliğe uğrar : Perfekt ve Plusquamperfekt cümlelerde aldıkları ekler ve yardımcı fiiller ile anlamı değiştirirler.

Zum Beispiel:  ich habe gearbeitet.  Çalıştım anlamına gelir ve Was hattest du gesagt?  Ne dedin? anlamına gelir. Almanca fiilde ki bu değişim, pasif cümle kurulumlarında da karşımıza çıkar.

Almanca Mastar fiiller, şimdiki zamanda “wir” “sie” “Sie” şahıslarında ve bazı cümle türlerinde şekil olarak değişmezler. (Çekimlenirken aldıkları ek -en olduğu için şekil olarak mastar halde ama anlam olarak değişikliğe uğrarlar)

Almanca Fiiller konusunda, Güçlü fiil, zayıf fiil, düzenli ve düzensiz fiil kavramları karşımıza çıkar.

Çoğu fiilin izlediği düzenli kalıplar vardır, ancak bazı Almanca fiiller düzensizdir ve bunları öğrenmek için özel bir çaba sarf edilmelidir. Ayrıca Almanca sık kullanılan fiiller genellikle düzenli değildir.

Zayıf, güçlü ve düzensiz fiiller

Çoğu fiilin izlediği düzenli kalıplar vardır, ancak bazı Almanca fiiller düzensizdir ve bunları öğrenmek için özel bir çaba sarf edilmelidir. Ayrıca Almanca sık kullanılan fiiller genellikle düzenli değildir. Aşağıdaki fiil türlerini ayırmak yararlıdır:

Almanca zayıf fiiller tamamen düzenli olup, Präteritum ve Perfekt halleri tahmin edilebilir.. Her zaman değişmeyen fiil köküne standart ekler eklenir.

Zum Beispiel:  Almanca zayıf fiil olan machen  > yapmak fiili şu şekildedir: mache, machst, machte, gemacht.

Almanca güçlü fiiller, Präteritum ve Perfekt oluştururken fiilin kökünde bir değişiklik olur.

Zum Beispiel:  Almanca güçlü fiil olan singen şarkı söylemek fiilinin kökü Präteritum zamanda tamamen değişir:

singen > sang

Ayrıca Almanca ‘da az sayıda fiilde, zayıf ve güçlü fiillerin özellikleri aynı anda görülür. Bunlar “karışık fiiller” olarak bilinirler.

Düzensiz fiiller tipik olarak güçlü fiillerdir ve bu fiillerin bazıları aynı zamanda şahıs zamirlerine göre çekimlenirken de köklerinde değişikliğe uğrar.

zum Beispiel: nehmen > almak fiili, ancak şimdiki zamanda “du” ve “er, sie, es” şahıslarına göre çekimlenirken nimmst ve nimmt olur. du nehmst veya er nehmt yanlış bir çekimdir.

Almanca altı zaman diliminde cümleler kurabiliriz.

Bu cümlelere örnek olarak zayıf bir fiil olan (studieren) ve güçlü bir fiil olan (kommen) fiillerini kullanarak inceleyelim:

İki basit zaman biçimi vardır: Präsens ve Präteritum

Präsens sie studiert o okuyor/ o öğrenim görüyor
sie kommt o geliyor
Präteritum sie studierte o okudu / okuyordu
sie kam o geldi / geliyordu

Almanca ‘da dört tane de bileşik zaman biçimi vardır: Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II

Perfekt sie hat studiert  O okudu.
sie ist gekommen O geldi.
Plusquamperfekt sie hatte studiert O okumuşdu.
sie war gekommen O gelmişti
Zukunft sie wird studieren  O çalışacak
sie wird kommen O gelecek
Zukunft perfekt sie wird studiert haben O okumuş olacaktır.
sie wird gekommen sein O gelmiş olacaktır

Bileşik zamanlar aşağıdaki şekilde oluşur:
Perfekt: Subjekt + haben veya sein (özneye göre şimdiki zaman çekimi) + ana fiilinin geçmiş zaman hali
Plusquamperfekt: Subjekt + haben veya sein (özneye göre Präteritum çekimi) + ana fiilinin geçmiş zaman hali
Futur: Subjekt + werden (özneye göre şimdiki zaman çekimi) + ana fiilinin mastar hali.
Futur perfekt: Subjekt + werden (özneye göre şimdiki zaman çekimi) + ana fiilinin geçmiş zaman hali + haben veya sein (ana fiil hangi yardımcı fiili kullanıyorsa )

Präsens ‘te çekim ekleri fiilin köküne eklenir. Fiil kökü -d veya -t ile bittiği zaman telaffuzu kolaylaştırmak için -e harfi kök ile ek arasına gelebilir.

Örneğin machen > yapmak fiilinin Präsens formları şunlardır:

ich mache arbeite
du machst arbeitest
er macht arbeitet
sie macht arbeitet
es macht arbeitet
wir machen arbeiten
ihr macht arbeitet
sie machen arbeiten
Sie machen arbeiten
man macht arbeitet

Präteritum zamanda, zayıf fiiller,  fiilin köküne gelen ekler düzenlidir hepsi -t eki eklenerek yapılır. Bu zamanda Ich ve er, sie, es, man çekimleri aynı olur ve yine fiilin kökü -d veya -t ile bitiyorsa telaffuzu kolaylaştırmak için -e eki kök ve ek arasına gelir:

*ich machte arbeitete
du machtest arbeitetest
*er machte arbeitete
*sie machte arbeitete
*es machte arbeitete
wir machten arbeiteten
ihr machtet arbeitetet
sie machten arbeiteten
Sie machten arbeiteten
*man machte arbeitete

Zayıf fiillerin Perfekt ve Plusquamperfekt zaman şekilleri partizip ile oluşturulur ve bu fiil kökünün başına -ge sonuna da (e) t eklenerek oluşturulur.

arbeiten > çalışmak, machen > yapmak ve testen > test etmek fiilleri aşağıdaki formlara sahiptir:

Infinitiv  Past Partizip  Perfekt  Plusquamperfekt
arbeiten gearbeitet ich habe gearbeitet ich hatte gearbeitet
machen gemacht ich habe gemacht ich hatte gemacht
testen getestet ich habe getestet ich hatte getestet

Bu zamanlarda sonlu fiil her zaman bir tür haben değildir.

-ieren ile biten fiiller ve ayrılmaz bir ön ekle başlayan fiillerin partizip hali -ge eki almaz.

Örneğin;  studieren, privatisieren ve verreisen fiilleri aşağıdaki biçimlerdedir:

Infinitiv Past Partizip Perfekt Plusquamperfekt
studieren studiert ich habe studiert ich hatte studiert
privatisieren privatisiert ich habe privatisiert ich hatte privatisiert
verreisen verreist ich bin verreist ich war verreist

Almanca kuvvetli fiiller

Kuvvetli fiillerin ana özelliği, Präteritum ve Perfekt ‘te fiilin kökünün değişmesidir istisnalar hariç şimdiki zamanda fiil kökünde değişiklik olmaz.

Örneğin, gehen ve kommen fiilleri aşağıdaki çekim şekillerine sahiptir:

ich gehe komme
du gehe komme
er geht kommt
sie geht kommt
es geht kommt
wir gehen kommen
ihr geht kommt
sie gehen kommen
Sie gehen kommen
man geht kommt

Präteritum Perfekt ve Plusquamerfekt ‘te fiil kökünde sesli harf değişimi olur.

Infinitiv Präteritum
gehen ging
kommen kam
Infinitive Partizip Perfekt Plusquamperfekt
gehen gegangen ich bin gegangen ich war gegangen
kommen gekommen ich bin gekommen ich war gekommen
singen gesungen ich habe gesungen ich hatte gesungen

Fiilin kökündeki değişiklik, tüm kuvvetli fiiller için öğrenilmelidir:

Ayrılmaz bir ön ekle başlayan fiiller ge- ön eki almazlar. Örneğin, bekommen ve vergehen partizip şekli aşağıdadır.

Infinitive Partizip Perfekt Plusquamperfekt
vergehen vergangen es ist vergangen es war vergangen
bekommen bekommen ich habe bekommen ich hatte bekommen

Karışık fiiller

Präteritum halde karışık bir fiilin kökünde değişiklik olurken zayıf fiillerde olduğu gibi -te eki ile biter.

En yaygın karışık fiiller şunlardır:

Infinitiv Präteritum
bringen brachte getirmek
denken dachte düşünmek
brennen brannte yanmak
kennen kannte bilmek, tanımak
nennen nannte ad koymak, isimlendirmek
rennen rannte yarışmak, koşmak
wissen wusste bilmek

Almanca karışık fiiller perfekt zamanda yine kökü değişmesine rağmen sonu -t ie biter.

Infinitiv Präteritum Perfekt
bringen brachte ich habe gebracht
denken dachte ich habe gedacht
brennen brannte ich habe gebrannt
kennen kannte ich habe gekannt
nennen nannte ich habe genannt
rennen rannte ich bin gerannt
wissen wusste ich habe gewusst

Präsens

sein  werden  wissen  haben
ich bin werde weiß habe
du bist wirst weißt hast
er ist wird weiß hat
sie ist wird weiß hat
es ist wird weiß hat
wir sind werden wissen haben
ihr seid werdet wisst habt
sie sind werden wissen haben
Sie sind werden wissen haben
man ist wird weiß hat

Präteritum

sein  werden  wissen  haben
ich war wurde wusste hatte
du warst wurdest wusstest hattest
er war wurde wusste hatte
sie war wurde wusste hatte
es war wurde wusste hatte
wir waren wurden wussten hatten
ihr wart wurdet wusstet hattet
sie waren wurden wussten hatten
Sie waren wurden wussten hatten
man war wurde wusste hatte

 

Perfekt Plusquamperfekt
ich bin gewesen. Ben oldum. ich war gewesen. Olmuştum
ich bin geworden. Ben oldum. ich war geworden. olmuştum
ich habe gehabt. Ben sahiptim. ich hatte gehabt. sahip olmuştum.
ich habe gewusst. Bildim. ich hatte gewusst. bilmiştim

 

ich gebe nehme helfe
du gibst nimmst hilfst
er gibt nimmt hilft
sie gibt nimmt hilft
es gibt nimmt hilft
wir geben nehmen helfen
ihr gebt nehmt helft
sie geben nehmen helfen
Sie geben nehmen helfen
man gibt nimmt hilft

 

ich sehe empfehle lese
du siehst empfiehlst liest
er sieht empfiehlt liest
sie sieht empfiehlt liest
es sieht empfiehlt liest
wir sehen empfehlen lesen
ihr seht empfehlt lest
sie sehen empfehlen lesen
Sie sehen empfehlen lesen
man sieht empfiehlt liest

 

ich fahre schlafe falle
du fährst schläfst fällst
er fährt schläft fällt
sie fährt schläft fällt
es fährt schläft fällt
wir fahren schlafen fallen
ihr fahrt schlaft fallt
sie fahren schlafen fallen
Sie fahren schlafen fallen
man fährt schläft fällt
Bu yazı 632 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin Çevirisi Yaptır Almandili ailesi merhaba… Bugün

0 121 16 Kasım 2017
Almanca saat kaç

Almanca saat kaç...

9 Eylül 2017
Almanca Dersleri Almanca Sınavlar Almanca Türkçe Çeviri Almanca Kelime Öğrenme