Önemli
 

Almanca Fiil Çeşitleri


Almanca fiiller amaçlarına göre gruplara ayrılır. Bunları birkaç başlıkta toplayabiliriz.

Almanca Tam Fiiller Vollverben

Zum Beispiel:

gehen: gitmek  Ich gehe in Kino Ben sinemaya gidiyorum.

kommen: gelmek Ich komme nach Hause Ben eve geliyorum.

lernen: öğrenmek Ich lerne Deutsch Ben Almanca öğreniyorum.

trinken: içmek Du trinkst Tee Sen çay içiyorsun

arbeiten: çalışamak Mein Vater arbeitet in Deutschland Babam Almanya’da çalışıyor.

kaufen: satın almak Mein Onkel kauft ein Auto Amcam bir araba alıyor.

Almanca Yardımcı Fiiller Hifsverben

Almanca yardımcı fiiller konusunda iki fiilimizi çok sık kullanırız. Bunlar “haben” ve “sein” fiilleridir.

Bu iki fiilin dışında “werden” fiilide yardımcı fiildir. Haben ve sein fiilleri Almanca geçmiş zaman cümleleri yaparken kullandığımız yardımcı fiillerdir.

Werden fiilini ise gelecek zaman cümleleri yaparken ve passiv cümle yapısında kullanırız.

Zum Beispiel:

Perfekt: Ich habe Deutsch gelernt. Ben Almanca öğrendim.

Plusquam Perfekt: Ich hatte Deutsch gelernt. Ben Almanca öğrenmiştim.

Perfekt: Du hast Fussball gespielt. Sen futbol oynadın.

Plusquamperfekt: Du hattest Fusball gespielt. Sen futbol oynamıştın.

Perfekt: Beide Wagen sind zu schnell gefahren. Her iki araba hızlı gitti.

Plusquam Perfekt: Beide Wagen waren zu schnell gefahren. Her iki araba hızlı gitmişti.

Futur 1: Ich werde nach Ankara fahren Ben Ankaraya gideceğim.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Almanca Dersleri Almanca Sınavlar Almanca Türkçe Çeviri Almanca Kelime Öğrenme