Önemli
 

Almanca Cümle Dizilimi (Öğe sırası)

Almanca Cümle Dizilimi  (Almanca Öğe Sırası)

Almanca cümle örnekleri incelendiğinde Subjekt (özne) ve Prädikat (yüklem) in pozisyonunu biliyoruz. Bu yüzden Almanca Cümle Dizilimi konu anlatımında diğer öğelerin cümledeki pozisyonunu inceleyeceğiz.

Arama motorlarında çıkan genel ifade Özne+yüklem+nesne şeklinde bir kalıp verilerek tüm cümlelerin bu şekilde basit bir kalıpla oluşturulabileceği izlenimi yaratılmakta. Bu ders anlatımımda biraz ayrıntıya girerek öğelerin yerlerini incelemeye çalışacağım.

İnternet aradığımız her türlü bilgiye ulaşabileceğimiz bir kaynak olmasına rağmen bazen ise yanlış bilgilerle insanı yanıltmaktadır. Bu yüzden bir bilgiyi birçok kaynaktan karşılaştırarak öğrenmek gerekiyor. Bu olay tüm siteler için geçerlidir. Bilerek yada bilmeyerek verilen yanlış bilgiler sonradan öğrenmenizi zorlaştıracaktır. Son olarak 30 dakikada Almanca öğrenme (Bir yerde karşıma çıktı )diye bir şey söz konusu değildir. Çok çalışıp 6 ay -1 sene gibi bir zaman diliminde Almanca öğrenebilirsiniz.

Almanca Cümle Dizilimi

Almanca bir cümledeki normal kelime sırası zamana bağlıdır:

Sie hat gestern (zaman) in der Kirche (yer) gesungen. Dün kilisede şarkı söyledi.

Ich fahre manchmal (zaman) mit dem Fahrrad (tarz/edat tümleci) zur Arbeit (yer). Bazen çalışmaya bisikletle gidiyorum.

Tutum zarfları diğer tüm zarflarının önüne gelir:

Du fährst doch (tutum zarfı) nicht jeden Tag (zaman) mit dem Fahrrad (tarz/edat tümleci) zur Arbeit (yer), oder?

Her gün işe  bisikletle gitmiyorsun, değil mi?

Başlangıç konumunda olmadığı sürece, zamirlerden sonra zarf gelir:

Meine Frau schenkte mir zu Weihnachten diesen Pulli. Karım bana Noel için bu kazağı hediye etti.

Meine Frau schenkte ihn mir zu Weihnachten. Karım Noel için bana onu hediye etti.

ihn=diesen Pulli

Zarflar, dativ ve Akkusativ nesneler arasına yerleştirilir:

Er warf dem Mädchen plötzlich einen letzten Blick zu und verschwand. Kıza aniden son bir bakış attı ve kayboldu.

Cümlede iki nesne varsa Dativ Akkusativ’den önce gelince:

Sie gab ihrer Freundin das Kleid. Kız arkadaşına elbiseyi verdi. (Dativ Objekt sonra Akkusativ Objekt.)

Cümlede iki personal pronomen olduğunda, Akkusativ Dativ’den önce gelir:

Sie gab es ihr. O onu ona verdi.

Bir nesne veya bir isim olduğunda, kişisel bir zamir önce gelir:

Sie gab es ihrer Freundin.

Sie gab ihr das Kleid.

Akkusativ bir isim vurgu yapmak için cümlenin başına getirildiğinde, Akkusativ Dativ’in önüne geçer ve Dativ zamir cümlenin başına getirillerek, vurgulandığında Dativ Akkusativ’in önüne gelir:

Das Kleid wollte sie ihrer Freundin nicht geben. Elbiseyi arkadaşına vermek istemedi. (Akkusativ sonra Dativ)

Uns hat sie es nicht gegeben. Bize onu vermedi. (Dativ sonra Akkusativ)

Ayrıca kişisel zamirlerin işaret zamirlerinden önce geldiğini unutmayın:

1945 war uns das noch nicht klar. 1945 bize hala net değildi.

İsim ve zamirler normalde zarfların önüne yerleştirilir ve dativ olurlar:

Ich bin Ihnen sehr dankbar. Sana çok minnettarım.
Du siehst deinem Vater sehr ähnlich.
Wir waren uns der Gefahr bewusst. Tehlikenin farkındaydık.

Almanca nicht nereye gelir

Solche Probleme hast du bei uns nicht. Böyle sorunların bizimle olmaz.
Um halb zehn war der Zug immer noch nicht abgefahren. Tren 9 buçukta hâlâ ayrılmadı.

Nicht cümledeki zarftan önce gelebilir.

Er ist gestern wegen des starken Verkehrs nicht früh genug angekommen. O dün yolun ağır trafiğinden dolayı erken gelmedi.

Nicht li cümleler için genel kural şu ki, olumsuz olan unsurun hemen öncesine gelmelidir:

Das Essen hat sie nicht für uns vorbereitet.O yiyecekleri bizim için hazırlamadı.
Das ist doch nicht dein Schlüssel. Bu senin anahtarın değil.

Nicht li cümleler, fiil etkileniyorsa kullanılır.

Stell die heiße Tasse nicht auf den Tisch. Sıcak bardağı masanın üzerine koymayın.

Sie meint, ich soll mich nicht darüber ärgern.Bana kızmamam gerektiğini söyledi.

Er ist heute nicht nach London gefahren. Bugün Londra’ya gitmedi.

Üçüncü örnekte, vurgunun ‘Londra’ önüne yerleştirilmesi durumunda bunun Londra dışındaki bir yere gittiğinin ifade edilmesinden kaynaklı olduğu utulmamalıdır.

Bu cümleyi şu şekilde ifade edersek daha açık bir cümle olacaktır:

Er ist nicht nach London gefahren, sondern nach Paris. Londra’ya gitmedi, bilakis Paris’e gitti.

Er ist dorthin nicht gefahren, sondern geflogen. O oraya gitmedi, uçtu.

Nicht, kelimeyi olumsuz etmek için kullanılmaz: nicht yerine kein/keine artikeli kullanılır.

Das ist ja keine leichte Aufgabe. Bu kolay bir iş değildir.

Dönüşlü zamirlerin cümledeki konumu

Dönüşlü zamirler (mich/mir, dich/dir, sich, uns, euch), ana cümlede çekimli fiilden hemen sonra yer alır:
Er schaute sich dann die Bücher an. Daha sonra kitaplara baktı.

Setzt euch einen Augenblick. Bir dakika oturun.

Almanca Cümle eğer zarf gibi bazı öğeler ile başlarsa özne fiilden sonra geleceği için dönüşlü fiilin zamiri özneden sonra gelir:

Dann schaute er sich die Bücher an. Sonra kitaplara baktı.
Dann schaute sich Wolfgang die Bücher an. Sonra Wolfgang kitaplara baktı.
veya;
Dann schaute Wolfgang sich die Bücher an. Sonra Wolfgang kitaplara baktı.

Bir yan cümledeki bu kelime sırası hala geçerlidir: 

Ich wusste nicht, ob sie sich schon kennengelernt hatten. Onların tanışıp tanışmadığını bilmiyordum.

Ich wusste nicht, ob sich die Studenten schon kennengelernt hatten. Öğrencilerin daha önce tanışıp karşılamadığını bilmiyordum.

Mastar cümlelerde, dönüşlü zamir cümlenin başlangıcına yerleştirilir:
Es ist ja ganz interessant, sich mit ihm über seine Jugendtage in Deutschland zu unterhalten. Almanya’daki gençlik günleri hakkında onunla konuşmak oldukça ilginç.

Bu yazı 703 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin

Protranslate Ayrıcalığı ile Almanca Metin Çevirisi Yaptır Almandili ailesi merhaba… Bugün

0 121 16 Kasım 2017
Almanca saat kaç

Almanca saat kaç...

9 Eylül 2017
Almanca Dersleri Almanca Sınavlar Almanca Türkçe Çeviri Almanca Kelime Öğrenme